Nájdeme riešenie pre každého z Vás.

V prípade záujmu vytvoríme projekt podľa Vašich požiadaviek, vykonáme montáž výťahu a poskytujeme tiež servisné a revízne služby.

Bezpečné a spoľahlivé osobné a domové výťahy

Budovy sa stavajú stále vyššie as tým sa zvyšuje tiež dopyt po mobilných prepravných prostriedkoch. V prípade osobných výťahov treba venovať veľkú pozornosť kvalitnému zabezpečeniu prepravy osôb v súlade s prísnymi normami. Osobné výťahy z našej ponuky sú prispôsobené preprave imobilných a aj inak invalidných osôb, vďaka dostatočnej šírke výťahov a dosahu ovládacieho zariadenia.

Naše výťahy v prípade výpadku elektrického prúdu použijú:  Núdzový zjazd - výťah dôjde do najnižšej stanice a otvorí dvere.