Dodávame a montujeme lôžkové výťahy vo všetkých technických prevedeniach. Lôžkový výťah je navrhnutý pre prepravu pacientov a imobilných osôb. Výťah je určený do nemocníc, sociálnych zariadení, domov dôchodcov.

Pohon výťahu môže byť trakčný, hydraulický. Riadenie frekvenčné, s plynulým rozjazdom a dojazdom do stanice, tichý chod.

Pohon výťahu je umiestnený v strojovni, v šachte- výťah bez strojovne, vedľa šachty- hydraulický. Vstup a výstup do kabíny môže byť riešený z jednej alebo z dvoch strán. Nosnosť lôžkových výťahov sa pohybuje od 1000kg do 2500 kg. Kabína výťahu je priestranná a pohodlná ako pre lôžko, tak pre lekársky personál a ich vybavenie. Dvere výťahu sú automatické. Ovládanie výťahu môže byť čipovým kľúčom.

Nákladné výťahy a autovýťahy

Dodávame a montujeme nákladné výťahy vo všetkých prevedeniach. Sú určené predovšetkým do priemyselných objektov, skladov, výrobných objektov.

Pohon výťahu môže byť trakčný, hydraulický. Riadenie frekvenčné, s plynulým rozjazdom a dojazdom do stanice, tichý chod.
Pohon výťahu je umiestnený v strojovni, v šachte- výťah bez strojovne, vedľa šachty- hydraulický. Výťah môže byť s prepravou osôb, alebo zo zakázanou prepravou osôb. Šachtové dvere dodávame automatické, ručné resp. kombinované.

Podlaha je riešená podlahovou krytinou ALTRO, resp. protišmykovým oceľovým plechom. Nosnosť nákladných výťahov sa pohybuje od 1000 kg do 5000 kg. Steny kabíny sú chránené ochrannými doskami po celom obvode.

Dodávame a montujeme autovýťahy vo všetkých prevedeniach. Sú určené pre dopravu vozidiel medzi úrovňami jednotlivých parkovísk. Výťah je určený k úspore parkovacích miest.


Výťah je určený pre prepravu jedného vozidla vrátane obsluhy. Výťah je ovládateľný samoobslužným systémom, v kabíne sa nachádza ovládanie z oboch strán, tak isto sa môže ovládať diaľkovým ovládaním, čipovou kartou. K ochrane vozidla slúži celoplošná fotozávora.

Pohon výťahu je hydraulický umiestnený v strojovni, vedľa šachty. Šachtové dvere dodávame automatické, ručné resp. kombinované.

Podlaha je riešená protišmykovým oceľovým plechom. Nosnosť auto výťahu sa pohybuje od 3000 kg. Steny kabíny sú chránené ochrannými doskami po celom obvode.