i postupnej modernizácii berieme do úvahy, ktoré výťahové diely je potrebné vymeniť, nahradiť novými a snažíme sa vypracovať optimálny priebeh a čas modernizácie vzhľadom na možné finančné prostriedky.

- návrh modernizácie výťahu
- zameranie výťahu
- výmena el. inštalácie a výťahového rozvádzača, hl. vypínača
- výmena výťahového stroja, príslušenstva a lán
- odstránenie pôvodnej betónovej protiváhy a drôtených vodítok, montáž novej protiváhy a pevných vodítok
- demontáž pôvodných šachtových dverí a montáž nových
- demontáž pôvodnej kabíny, montáž novej kabíny, kabínových dverí
- montáž nového obmedzovača rýchlosti
- montáž dorozumievacieho zariadenia
- vykonanie potrebných skúšok a zápis do tech. dokumentácii
- vydanie o prehlásení zhody môže byť vykonané len po odstránení všetkých rizík na výťahu

Dôvody k rekonštrukcii výťahu

  • nový a moderný dizajn
  • zlepšenie jazdných vlastností a jednoduchšie ovládanie výťahu
  • zvýšenie nosnosti a podlahovej plochy klietky výťahu
  • odstránenie prevádzkových rizík podľa existujúcich európskych noriem a tým zvýšenie bezpečnosti prepravovaných osôb i servisných technikov na úroveň predpísanú v EÚ