Frekvenčné riadenie zaručuje vysoký komfort jazdy výťahu, presné zastavovanie v staniciach, plynulý rozjazd a dojazd v stanici výťahu. Diagnostika porúch, či ovládanie po sériovej linke je už samozrejmosť. Každý výťahový rozvádzač je vyrobený presne na mieru , nastavený a odskúšaný u výrobcu. Elektroinštalácia je prevedená vodičmi Cu, je namontované osvetlenie šachty, zásuvka, stop tlačítko. Hlavný vypínač je umiestnený tak aby spĺňal všetky predpisy. Každý bezpečnostný prvok na výťahu má svoje osvedčenie. Na kabíne sa nachádza skrinka revíznej jazdy . Presné zastavovanie kabíny v staniciach zabezpečia magnetické snímače a encoder na výťahovom stroji.