Bory Mall Bratislava 24 výťahov (Schindler)
Westend Qudrant Bratislava 16 výťahov (Schindler)
BD Lúčky,Holič výmena starých výťahov 3 ks. (Otis)
BD Bernoláková Banska Bystrica,rekonštrukcia 3 výťahy (Otis)
Kotolňa Mondi, SCP Ružomberok (Schindler)