V tomto roku naša firma spracovala viac ako

60 výťahov za rok