CASOVAR BUSINESS CENTER II.etepa, KOŠICE, 8 výťahov /Schindler/
PO CENTRAL, TRNAVSKÉ MÝTO BRATISLAVA, 6 rýchlovýťahov,20 ks. osobných a nákladných výťahov /Schindler/
BD SENICA – rekonštrukcia /Otis/
BD HOLLÉHO TRENČÍN, rekonštrukcia ,/ LC Výťahy /